Chế độ demo

@mikuntrader

206.78 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 25%

My name is Mikun, my team and I have more than 13 years trading experience and trading using manual trading including EA.

Minimum 100 usd
We recommend funding of $300 or above.

- big capital, big profit
- low capital, low profit

please set by Balance only.
Target profit monthly 50% - 70%
my fxbook >> https://www.myfxbook.com/members/copytrade4rich/mikun-thainncom/10018297

join our group join our group https://www.thainn.com/join.htm
Telegram https://t.me/copytrade4rich

Tóm lược

Thái Lan
Quốc gia
464 ngày
Trong bảng xếp hạng
~26 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
0
Số nhà giao dịch sao chép
4 rủi ro
15.86%
Th 3 2023
-2.21%
Th 4 2023
8.35%
Tháng 5 2023
12.65%
Th 6 2023
-4.93%
Th 7 2023
27.96%
Th 8 2023
2.46%
Th 9 2023
8.57%
Th 10 2023
6.14%
Th 11 2023
-20.04%
Th 12 2023
-5.89%
Th 1 2024
7.18%
Th 2 2024
rủi ro4
Th 3 2023
rủi ro6
Th 4 2023
rủi ro5
Tháng 5 2023
rủi ro3
Th 6 2023
rủi ro4
Th 7 2023
rủi ro4
Th 8 2023
rủi ro3
Th 9 2023
rủi ro3
Th 10 2023
rủi ro3
Th 11 2023
rủi ro4
Th 12 2023
rủi ro6
Th 1 2024
rủi ro4
Th 2 2024
0
Th 3 2023
0
Th 4 2023
0
Tháng 5 2023
0
Th 6 2023
0
Th 7 2023
0
Th 8 2023
0
Th 9 2023
0
Th 10 2023
0
Th 11 2023
0
Th 12 2023
0
Th 1 2024
0
Th 2 2024

Các công cụ phổ biến

EURUSD_x
Euro vs US Dollar
228
giao dịch
72.4%
Có lợi nhuận
USDCAD_x
US Dollar vs Canadian Dollar
86
giao dịch
65.1%
Có lợi nhuận
AUDUSD_x
Australian Dollar vs US Dollar
71
giao dịch
76.1%
Có lợi nhuận
GBPUSD_x
British Pound vs US Dollar
8
giao dịch
75%
Có lợi nhuận
USDJPY_x
US Dollar vs Japanese Yen
2
giao dịch
50%
Có lợi nhuận
EURGBP_x
Euro vs British Pound
2
giao dịch
50%
Có lợi nhuận
EURAUD_x
Euro vs Australian Dollar
1
giao dịch
100%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

398
Tổng giá trị các giao dịch
100%
Tiền tệ