Chế độ demo

@DGE

-100.02 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 15%

Kami Trade Gold Index
Contact Admin untuk follow.
Very High Risk... Jangan Follow kalau tak sure setting.
Boleh blown your prisipal.
Terima Kasih.

Tóm lược

Malaysia
Quốc gia
212 ngày
Trong bảng xếp hạng
~34 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
0
Số nhà giao dịch sao chép
3 rủi ro
0%
Th 7 2023
0%
Th 8 2023
0%
Th 9 2023
0%
Th 10 2023
-20.08%
Th 11 2023
-112.56%
Th 12 2023
0%
Th 1 2024
0%
Th 2 2024
0%
Th 3 2024
0%
Th 4 2024
0%
Tháng 5 2024
0%
Th 6 2024
rủi ro0
Th 7 2023
rủi ro0
Th 8 2023
rủi ro0
Th 9 2023
rủi ro0
Th 10 2023
rủi ro6
Th 11 2023
rủi ro7
Th 12 2023
rủi ro7
Th 1 2024
rủi ro5
Th 2 2024
rủi ro5
Th 3 2024
rủi ro9
Th 4 2024
rủi ro7
Tháng 5 2024
rủi ro3
Th 6 2024
0
Th 7 2023
0
Th 8 2023
0
Th 9 2023
0
Th 10 2023
0
Th 11 2023
0
Th 12 2023
0
Th 1 2024
0
Th 2 2024
0
Th 3 2024
0
Th 4 2024
0
Tháng 5 2024
0
Th 6 2024

Các tài sản giao dịch phổ biến

XAUUSD
Gold vs US Dollar
544
giao dịch
85.1%
Có lợi nhuận
GBPUSD
British Pound vs US Dollar
158
giao dịch
98.1%
Có lợi nhuận
USDCHF
US Dollar vs Swiss Franc
1
giao dịch
100%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

703
Tổng giá trị các giao dịch
77.4%
Hàng hóa
22.6%
Tiền tệ