Chế độ demo

@DGE

-42.97 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 15%

Kami Trade Gold Index
Contact Admin untuk follow.
Very High Risk... Jangan Follow kalau tak sure setting.
Boleh blown your prisipal.
Terima Kasih.

Tóm lược

Malaysia
Quốc gia
9 ngày
Trong bảng xếp hạng
~2 800 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
0
Số nhà giao dịch sao chép
6 rủi ro
0%
Th 1 2023
0%
Th 2 2023
0%
Th 3 2023
0%
Th 4 2023
0%
Tháng 5 2023
0%
Th 6 2023
0%
Th 7 2023
0%
Th 8 2023
0%
Th 9 2023
0%
Th 10 2023
-20.07%
Th 11 2023
-28.65%
Th 12 2023
rủi ro0
Th 1 2023
rủi ro0
Th 2 2023
rủi ro0
Th 3 2023
rủi ro0
Th 4 2023
rủi ro0
Tháng 5 2023
rủi ro0
Th 6 2023
rủi ro0
Th 7 2023
rủi ro0
Th 8 2023
rủi ro0
Th 9 2023
rủi ro0
Th 10 2023
rủi ro6
Th 11 2023
rủi ro6
Th 12 2023
0
Th 1 2023
0
Th 2 2023
0
Th 3 2023
0
Th 4 2023
0
Tháng 5 2023
0
Th 6 2023
0
Th 7 2023
0
Th 8 2023
0
Th 9 2023
0
Th 10 2023
0
Th 11 2023
0
Th 12 2023

Các công cụ phổ biến

XAUUSD
Gold vs US Dollar
79
giao dịch
79.7%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

79
Tổng giá trị các giao dịch
100%
Hàng hóa