Chế độ demo
20.02.2024 09:20:05
23.02.2024 10:31:27
Bán
2
2021
2020.32
Lợi nhuận
1.36 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1556411043
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2024 09:20:05
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2021
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 10:31:27
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
2020.32
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.36 USD
21.02.2024 04:42:01
22.02.2024 20:44:31
Bán
2
2028.11
2023.02
Lợi nhuận
10.18 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1556456920
Ngày và giờ mở cửa
21.02.2024 04:42:01
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2028.11
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.02.2024 20:44:31
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
2023.02
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.18 USD
20.02.2024 15:28:02
21.02.2024 03:30:31
Bán
2
2028.04
2025.57
Lợi nhuận
4.94 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1556430025
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2024 15:28:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2028.04
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.02.2024 03:30:31
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
2025.57
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.94 USD
06.02.2024 01:49:22
20.02.2024 13:49:00
Mua
1
2025.38
2026.04
Lợi nhuận
0.66 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1555965261
Ngày và giờ mở cửa
06.02.2024 01:49:22
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2025.38
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.02.2024 13:49:00
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
2026.04
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.66 USD
19.02.2024 07:46:02
19.02.2024 10:46:12
Bán
2
2021.17
2019.74
Lợi nhuận
2.86 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1556382998
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2024 07:46:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2021.17
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2024 10:46:12
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
2019.74
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.86 USD
15.02.2024 16:33:00
15.02.2024 17:58:19
Bán
2
2007.22
2001.46
Lợi nhuận
11.52 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1556311054
Ngày và giờ mở cửa
15.02.2024 16:33:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2007.22
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.02.2024 17:58:19
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
2001.46
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
11.52 USD
14.02.2024 10:32:00
14.02.2024 17:11:13
Bán
1
1986.63
1985.01
Lợi nhuận
1.62 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1556257918
Ngày và giờ mở cửa
14.02.2024 10:32:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1986.63
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.02.2024 17:11:13
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1985.01
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.62 USD
14.02.2024 10:14:00
14.02.2024 10:31:13
Bán
1
1987.89
1986.47
Lợi nhuận
1.42 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1556256460
Ngày và giờ mở cửa
14.02.2024 10:14:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1987.89
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.02.2024 10:31:13
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1986.47
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.42 USD
14.02.2024 03:16:00
14.02.2024 10:13:23
Bán
1
1989.22
1988.04
Lợi nhuận
1.18 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1556244157
Ngày và giờ mở cửa
14.02.2024 03:16:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1989.22
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.02.2024 10:13:23
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1988.04
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.18 USD
13.02.2024 17:06:00
14.02.2024 03:15:54
Bán
1
1990.96
1989.68
Lợi nhuận
1.28 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1556226543
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2024 17:06:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1990.96
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.02.2024 03:15:54
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1989.68
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.28 USD
13.02.2024 16:55:00
13.02.2024 17:05:10
Bán
1
1993.86
1992.42
Lợi nhuận
1.44 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1556224705
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2024 16:55:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1993.86
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.02.2024 17:05:10
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1992.42
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.44 USD
13.02.2024 16:33:00
13.02.2024 16:54:10
Bán
1
1995.66
1994.29
Lợi nhuận
1.37 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1556222364
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2024 16:33:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1995.66
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.02.2024 16:54:10
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1994.29
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.37 USD
13.02.2024 16:32:00
13.02.2024 16:32:39
Bán
1
1997.73
1996.16
Lợi nhuận
1.57 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1556222150
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2024 16:32:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1997.73
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.02.2024 16:32:39
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1996.16
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.57 USD
13.02.2024 16:09:00
13.02.2024 16:31:00
Bán
1
2001.35
2000.11
Lợi nhuận
1.24 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1556219010
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2024 16:09:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2001.35
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.02.2024 16:31:00
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
2000.11
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.24 USD
13.02.2024 15:58:00
13.02.2024 16:08:08
Bán
1
2003.49
2001.73
Lợi nhuận
1.76 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1556215810
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2024 15:58:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2003.49
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.02.2024 16:08:08
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
2001.73
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.76 USD
13.02.2024 15:56:00
13.02.2024 15:57:55
Bán
1
2005.56
2003.93
Lợi nhuận
1.63 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1556215519
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2024 15:56:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2005.56
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.02.2024 15:57:55
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
2003.93
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.63 USD
13.02.2024 15:48:00
13.02.2024 15:55:04
Bán
1
2007.42
2005.86
Lợi nhuận
1.56 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1556213786
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2024 15:48:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2007.42
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.02.2024 15:55:04
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
2005.86
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.56 USD
13.02.2024 15:42:00
13.02.2024 15:47:25
Bán
1
2012.1
2007.86
Lợi nhuận
4.24 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1556212102
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2024 15:42:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2012.1
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.02.2024 15:47:25
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
2007.86
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.24 USD
13.02.2024 09:03:00
13.02.2024 15:42:00
Bán
2
2024.22
2012.48
Lợi nhuận
23.48 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1556189095
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2024 09:03:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2024.22
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
23.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.02.2024 15:42:00
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
2012.48
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
23.48 USD
13.02.2024 15:30:10
13.02.2024 15:41:59
Bán
2
2018.05
2012.74
Lợi nhuận
10.62 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1556206789
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2024 15:30:10
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2018.05
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.02.2024 15:41:59
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
2012.74
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.62 USD
12.02.2024 19:26:00
13.02.2024 15:41:59
Bán
1.69
2017.18
2012.74
Lợi nhuận
7.50 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1556173532
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2024 19:26:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2017.18
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.02.2024 15:41:59
Khối lượng giao dịch
1.69
Thoát
2012.74
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.50 USD
18.01.2024 02:54:00
13.02.2024 15:41:59
Bán
0.97
2010.07
2012.74
Lợi nhuận
-2.59 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1555854746
Ngày và giờ mở cửa
18.01.2024 02:54:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2010.07
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.02.2024 15:41:59
Khối lượng giao dịch
0.97
Thoát
2012.74
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.59 USD
17.01.2024 20:17:00
13.02.2024 15:41:59
Bán
0.75
2002.85
2012.74
Lợi nhuận
-7.42 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1555854745
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2024 20:17:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2002.85
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.02.2024 15:41:59
Khối lượng giao dịch
0.75
Thoát
2012.74
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-7.42 USD
12.02.2024 18:44:48
13.02.2024 03:47:45
Mua
1
2015.57
2020.11
Lợi nhuận
4.54 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1556172628
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2024 18:44:48
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2015.57
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.02.2024 03:47:45
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
2020.11
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.54 USD
12.02.2024 16:45:00
12.02.2024 18:44:18
Bán
1.69
2017.5
2015.67
Lợi nhuận
3.09 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1556166444
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2024 16:45:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2017.5
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.02.2024 18:44:18
Khối lượng giao dịch
1.69
Thoát
2015.67
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.09 USD
05.02.2024 16:26:00
12.02.2024 16:36:10
Bán
1.69
2017.73
2016.56
Lợi nhuận
1.98 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1555948730
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2024 16:26:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2017.73
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.02.2024 16:36:10
Khối lượng giao dịch
1.69
Thoát
2016.56
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.98 USD
12.02.2024 15:12:00
12.02.2024 16:36:08
Bán
2
2024.83
2016.53
Lợi nhuận
16.60 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1556161744
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2024 15:12:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2024.83
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.02.2024 16:36:08
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
2016.53
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
16.60 USD
12.02.2024 09:51:00
12.02.2024 12:54:03
Bán
2
2024.89
2020.95
Lợi nhuận
7.88 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1556150008
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2024 09:51:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2024.89
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.02.2024 12:54:03
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
2020.95
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.88 USD
09.02.2024 18:09:04
12.02.2024 05:03:11
Mua
1
2020.97
2022.18
Lợi nhuận
1.21 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1556133053
Ngày và giờ mở cửa
09.02.2024 18:09:04
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2020.97
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.02.2024 05:03:11
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
2022.18
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.21 USD
09.02.2024 21:10:00
12.02.2024 05:03:02
Bán
2
2024.85
2022.5
Lợi nhuận
4.70 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1556137074
Ngày và giờ mở cửa
09.02.2024 21:10:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2024.85
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.02.2024 05:03:02
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
2022.5
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.70 USD
09.02.2024 20:01:01
09.02.2024 20:30:50
Bán
2
2024.83
2024.3
Lợi nhuận
1.06 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1556135851
Ngày và giờ mở cửa
09.02.2024 20:01:01
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2024.83
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.02.2024 20:30:50
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
2024.3
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.06 USD
05.02.2024 19:43:00
09.02.2024 18:08:09
Bán
2
2024.85
2020.83
Lợi nhuận
8.04 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1555961877
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2024 19:43:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2024.85
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.02.2024 18:08:09
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
2020.83
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.04 USD
08.02.2024 17:54:00
09.02.2024 15:53:58
Bán
2
2031.88
2027.19
Lợi nhuận
9.38 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1556089370
Ngày và giờ mở cửa
08.02.2024 17:54:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2031.88
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.02.2024 15:53:58
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
2027.19
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.38 USD
08.02.2024 16:38:00
08.02.2024 17:13:51
Bán
2
2031.97
2028.94
Lợi nhuận
6.06 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1556084621
Ngày và giờ mở cửa
08.02.2024 16:38:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2031.97
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.02.2024 17:13:51
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
2028.94
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.06 USD
06.02.2024 16:48:00
08.02.2024 16:36:01
Bán
2
2032.86
2030.86
Lợi nhuận
4.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1555994920
Ngày và giờ mở cửa
06.02.2024 16:48:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2032.86
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.02.2024 16:36:01
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
2030.86
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.00 USD
07.02.2024 16:44:00
07.02.2024 19:38:02
Bán
2
2040.17
2035.9
Lợi nhuận
8.54 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1556038190
Ngày và giờ mở cửa
07.02.2024 16:44:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2040.17
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.02.2024 19:38:02
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
2035.9
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.54 USD
05.02.2024 16:25:01
05.02.2024 19:19:09
Mua
1
2017.11
2021.55
Lợi nhuận
4.44 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1555948704
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2024 16:25:01
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2017.11
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2024 19:19:09
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
2021.55
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.44 USD
24.01.2024 19:07:21
05.02.2024 19:19:07
Mua
1
2016.57
2021.56
Lợi nhuận
4.99 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1555529139
Ngày và giờ mở cửa
24.01.2024 19:07:21
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2016.57
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2024 19:19:07
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
2021.56
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.99 USD
26.01.2024 20:27:00
05.02.2024 16:23:20
Bán
1.69
2017.17
2016.84
Lợi nhuận
0.56 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1555615141
Ngày và giờ mở cửa
26.01.2024 20:27:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2017.17
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2024 16:23:20
Khối lượng giao dịch
1.69
Thoát
2016.84
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.56 USD
29.01.2024 17:00:00
05.02.2024 16:23:18
Bán
2
2024.25
2016.84
Lợi nhuận
14.82 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1555654017
Ngày và giờ mở cửa
29.01.2024 17:00:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2024.25
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2024 16:23:18
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
2016.84
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
14.82 USD
05.02.2024 04:03:00
05.02.2024 08:09:16
Bán
2
2038.56
2030.54
Lợi nhuận
16.04 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1555920499
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2024 04:03:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2038.56
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2024 08:09:16
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
2030.54
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
16.04 USD
02.02.2024 17:38:00
05.02.2024 08:09:07
Bán
2
2031.46
2030.74
Lợi nhuận
1.44 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1555898551
Ngày và giờ mở cửa
02.02.2024 17:38:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2031.46
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2024 08:09:07
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
2030.74
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.44 USD
02.02.2024 20:42:00
05.02.2024 02:17:56
Bán
2
2038.58
2037.59
Lợi nhuận
1.98 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1555906657
Ngày và giờ mở cửa
02.02.2024 20:42:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2038.58
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2024 02:17:56
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
2037.59
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.98 USD
02.02.2024 16:08:00
02.02.2024 17:35:27
Bán
2
2031.35
2029.97
Lợi nhuận
2.76 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1555887917
Ngày và giờ mở cửa
02.02.2024 16:08:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2031.35
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.02.2024 17:35:27
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
2029.97
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.76 USD
30.01.2024 17:29:00
02.02.2024 15:57:17
Bán
2
2031.64
2031.07
Lợi nhuận
1.14 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1555704552
Ngày và giờ mở cửa
30.01.2024 17:29:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2031.64
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.02.2024 15:57:17
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
2031.07
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.14 USD
10.01.2024 18:58:02
02.02.2024 15:57:11
Mua
1
2028.08
2031.2
Lợi nhuận
3.12 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1555072814
Ngày và giờ mở cửa
10.01.2024 18:58:02
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
2028.08
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.02.2024 15:57:11
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
2031.2
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.12 USD
01.02.2024 15:38:00
02.02.2024 15:43:41
Bán
2
2039.05
2038.58
Lợi nhuận
0.94 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1555827493
Ngày và giờ mở cửa
01.02.2024 15:38:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2039.05
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.02.2024 15:43:41
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
2038.58
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.94 USD
01.02.2024 16:17:00
02.02.2024 15:43:38
Bán
2
2046.58
2038.48
Lợi nhuận
16.20 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1555830950
Ngày và giờ mở cửa
01.02.2024 16:17:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2046.58
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.02.2024 15:43:38
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
2038.48
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
16.20 USD
01.02.2024 18:02:57
02.02.2024 15:43:34
Bán
1.5
2053.39
2038.64
Lợi nhuận
22.13 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1555854747
Ngày và giờ mở cửa
01.02.2024 18:02:57
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2053.39
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.02.2024 15:43:34
Khối lượng giao dịch
1.5
Thoát
2038.64
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
22.13 USD
01.02.2024 18:02:57
01.02.2024 21:49:15
Bán
0.5
2053.39
2056.39
Lợi nhuận
-1.50 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1555838945
Ngày và giờ mở cửa
01.02.2024 18:02:57
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2053.39
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.02.2024 21:49:15
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
2056.39
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.50 USD