Chế độ demo
Sao chép
114 100.35 USD
29.11.2023 05:44:46
59.35%
123.66%
0.00
0.00
Lợi nhuận
0.01 USD
vietnamtrader10
Ngày và giờ mở cửa
29.11.2023 05:44:46
Kiểu
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
0.01 USD
Khối lượng giao dịch
114 100.35 USD
Chốt lời
0.00