Chế độ demo
Bán
0.05
16.11.2023 05:03:50
1.08324
1.08921
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-28.97 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
16.11.2023 05:03:50
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
1.08324
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-28.97 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.08921
Chốt lời
0.00000
Sao chép
156 930.64 USD
30.07.2023 17:21:19
39.75%
237.22%
0.00
0.00
Lợi nhuận
54 530.76 USD
Unicorn-Forex
Ngày và giờ mở cửa
30.07.2023 17:21:19
Kiểu
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
54 530.76 USD
Khối lượng giao dịch
156 930.64 USD
Chốt lời
0.00