Chế độ demo
Sao chép
217 465.90 USD
30.07.2023 17:21:19
39.75%
599.19%
0.00
0.00
Lợi nhuận
181 873.52 USD
Unicorn-Forex
Ngày và giờ mở cửa
30.07.2023 17:21:19
Kiểu
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
181 873.52 USD
Khối lượng giao dịch
217 465.90 USD
Chốt lời
0.00