Chế độ demo

FUND Mua 21.06.2024 09:26

AUD/USD: đồng dollar Mỹ chuẩn bị kết thúc tuần với sự tăng trưởng vừa phải

Cặp AUD/USD đang cho thấy mức tăng vừa phải, phục hồi sau khi thử điều chỉnh giảm vào ngày hôm qua, điều này không cho phép công cụ này được củng cố tại mức đỉnh cục bộ từ ngày 12.6: giá đang kiểm thử đột phá lên trên mức 0.6665, trong khi hoạt động của "phe bò" đang bị hạn chế bởi số liệu thống kê kinh tế vĩ mô từ Úc.

Thêm

TECH Mua 20.06.2024 08:36

AUD/USD: phân tích sóng

Khả năng tăng giá được duy trì.

Trên biểu đồ ngày đang hình thành sóng tăng thứ ba của cấp lớn (3), trong đó đang hình thành sóng 3 of (3). Hiện tại, đã kết thúc điều chỉnh giảm dưới dạng sóng thứ hai của cấp nhỏ ii of 3, và đã bắt đầu sóng thứ ba iii of 3, trong đó đã kết thúc điều chỉnh cục bộ (ii) of iii và đang ghi nhận sóng (iii) of iii. Nếu nhận định này đúng, tỷ giá AUD/USD sẽ tăng lên vùng 0.6870–0.7162. Mức dừng lỗ tối đa cho kịch bản này là 0.6576.

Thêm

FUND Mua 19.06.2024 10:48

AUD/USD: xu hướng tăng từ biên dưới của phạm vi 0.6575–0.6700

Cặp AUD/USD đang tăng lên mức 0.6662, được hỗ trợ bởi kết quả cuộc họp về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA).

Thêm

FUND Bán 17.06.2024 11:55

AUD/USD: tỷ giá đang phát triển xu hướng giảm được hình thành vào cuối tuần trước

Trong phiên Á, cặp AUD/USD đang phát triển xu hướng giảm được hình thành vào cuối tuần trước, và kiểm thử đột phá xuống dưới mức 0.6600, trong khi những thành viên tham gia giao dịch đang phân tích số liệu thống kê từ Úc.

Thêm

Chỉ báo

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Chờ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua

Cảm tính thị trường

60.52% bán
39.48% mua