Chế độ demo

FUND Bán 19.04.2024 10:02

USD/CHF: đồng dollar Mỹ đang giảm không quá chắc chắn vào cuối tuần

Cặp USD/CHF đang giảm không chắc chắn, nằm gần mức 0.9080: hoạt động trên thị trường vẫn khá cao, nhưng không có nhiều công bố kinh tế vĩ mô được mong đợi, và các nhà giao dịch đang phân tích số liệu thống kê nhận được trước đó.

Thêm

TECH Bán 18.04.2024 08:32

USD/CHF: phân tích sóng

Giá đang trong vùng điều chỉnh, khả năng giảm được duy trì.

Trên biểu đồ ngày, đang hình thành sóng giảm thứ ba của cấp lớn 3, trong dó đã hình thành sóng (1) of 3, và đã kết thúc sự điều chỉnh tăng dưới dạng sóng thứ hai (2) of 3. Hiện tại, đã hình thành sóng C of (2), trong đó đã hình thành sóng thứ ba của cấp nhỏ iii of c of (2). Nếu nhận định này đúng, thì sau khi điều chỉnh, giá sẽ giảm xuống vùng 0.8323–0.8000. Mức dừng lỗ tối đa cho kịch bản này là 0.9240.

Thêm

TECH Mua 17.04.2024 12:45

USD/CHF: giá đã hình thành mức kháng cự 0.9142

Xu hướng tăng của cặp USD/CHF đã chậm lại dưới mức 0.9142 trong bối cảnh thống kê kinh tế vĩ mô tiêu cực của Mỹ.

Thêm

FUND Mua 16.04.2024 11:11

USD/CHF: đồng tiền Mỹ vẫn kiểm soát xu hướng của cặp tiền

Trước xu hướng tăng của đồng dollar Mỹ, cặp USD/CHF đang giao dịch ở mức 0.9129, chưa nhận được hỗ trợ từ số liệu thống kê kinh tế vĩ mô trung lập từ Thụy Sĩ.

Thêm

Chỉ báo

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Chờ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Chờ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Chờ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Chờ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua

Cảm tính thị trường

57.64% bán
42.36% mua