Chế độ demo
YM
39079.4
Báo giá
3.04%
Thay đổi (1m)
NQ
17922.2
Báo giá
2.69%
Thay đổi (1m)
SPX
5086.7
Báo giá
4.28%
Thay đổi (1m)
NI225
39432.40
Báo giá
7.90%
Thay đổi (1m)
FDAX
17399.0
Báo giá
4.27%
Thay đổi (1m)
HK50
16682.0
Báo giá
6.85%
Thay đổi (1m)
SX5E
4862.8
Báo giá
8.46%
Thay đổi (1m)
ASX200
7649.8
Báo giá
1.16%
Thay đổi (1m)
CAC
7949.3
Báo giá
7.34%
Thay đổi (1m)
FTSE
7703.0
Báo giá
2.67%
Thay đổi (1m)
CSI
3488.49
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
IBEX35
10131.81
Báo giá
2.34%
Thay đổi (1m)
RUT
2013.05
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
SING
283.30
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
USDX
103.85
Báo giá
0.57%
Thay đổi (1m)
VIX
13.550
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
VIX75
240960.93
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)