Chế độ demo

@TradingS Capital

Nguyen Minh Tam

489.23 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 30%

Change to copy @BlueWhaleCapital for X2 PROFITS, LOWER FEES 20% and Partner's Profits

https://my.litefinance.org/traders/info?id=1264293

Top1 MasterTrader on myFxbook andLiteFinance
https://www.myfxbook.com/systems

TradingSCapital - SUSTAINABLE PROFITS, LOWEST RISK
Profit+700.000$, Gain+18.000% over 7 years
3-6% Monthly

History: bit.ly/MyFxBookTradingSCapital

Join me on my channel where I answer, share knowledge, and trading experience
https://t.me/NguyenMinhTamOfficial

Tóm lược

Việt Nam
Quốc gia
2.615 ngày
Trong bảng xếp hạng
~180 000 USD
Tài sản cá nhân
~3 000 000 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
610
Số nhà giao dịch sao chép
2 rủi ro
2.88%
Th 3 2023
2.84%
Th 4 2023
4.01%
Tháng 5 2023
-1.06%
Th 6 2023
4.49%
Th 7 2023
3.07%
Th 8 2023
-0.58%
Th 9 2023
3.76%
Th 10 2023
1.87%
Th 11 2023
2.92%
Th 12 2023
2.43%
Th 1 2024
0.79%
Th 2 2024
rủi ro2
Th 3 2023
rủi ro2
Th 4 2023
rủi ro2
Tháng 5 2023
rủi ro2
Th 6 2023
rủi ro4
Th 7 2023
rủi ro2
Th 8 2023
rủi ro2
Th 9 2023
rủi ro2
Th 10 2023
rủi ro2
Th 11 2023
rủi ro2
Th 12 2023
rủi ro2
Th 1 2024
rủi ro2
Th 2 2024
109
Th 3 2023
150
Th 4 2023
207
Tháng 5 2023
228
Th 6 2023
165
Th 7 2023
156
Th 8 2023
284
Th 9 2023
591
Th 10 2023
627
Th 11 2023
636
Th 12 2023
524
Th 1 2024
611
Th 2 2024

Các công cụ phổ biến

NZDCAD
New Zealand Dollar vs Canadian Dollar
2213
giao dịch
82.7%
Có lợi nhuận
AUDCAD
Australian Dollar vs Canadian Dollar
1189
giao dịch
81.4%
Có lợi nhuận
GBPSGD
British Pound vs Singapore Dollar
790
giao dịch
83.4%
Có lợi nhuận
GBPCAD
British Pound vs Canadian Dollar
477
giao dịch
81.1%
Có lợi nhuận
BTCUSD
Bitcoin vs US Dollar
1
giao dịch
100%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

4670
Tổng giá trị các giao dịch
100%
Tiền tệ
0%
Tiền điện tử