Chế độ demo
Bán
1.2
21.02.2024 22:08:28
0.83418
0.83801
1.33425
0.33425
Lợi nhuận
-348.51 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
21.02.2024 22:08:28
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
0.83418
Dừng lỗ
1.33425
Lợi nhuận
-348.51 USD
Khối lượng giao dịch
1.2
Giá hiện tại
0.83801
Chốt lời
0.33425
Bán
1.8
20.02.2024 09:32:40
0.88274
0.88705
1.38278
0.38278
Lợi nhuận
-586.70 USD
AUDCAD
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2024 09:32:40
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
0.88274
Dừng lỗ
1.38278
Lợi nhuận
-586.70 USD
Khối lượng giao dịch
1.8
Giá hiện tại
0.88705
Chốt lời
0.38278