Chế độ demo
30.11.2023 13:09:41
01.12.2023 19:43:15
Mua
1.5
0.89808
0.89974
Lợi nhuận
174.05 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#194384421
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2023 13:09:41
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.89808
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
184.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2023 19:43:15
Khối lượng giao dịch
1.5
Thoát
0.89974
Phí hoa hồng
-10.50 USD
Lợi nhuận
174.05 USD
01.12.2023 15:30:08
01.12.2023 18:12:52
Mua
1
0.83519
0.83569
Lợi nhuận
30.01 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194484203
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2023 15:30:08
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.83519
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
37.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2023 18:12:52
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83569
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
30.01 USD
01.12.2023 15:20:12
01.12.2023 15:30:02
Bán
1
0.83568
0.83495
Lợi nhuận
46.94 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194483063
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2023 15:20:12
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.83568
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
53.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2023 15:30:02
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83495
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
46.94 USD
01.12.2023 13:06:59
01.12.2023 15:20:11
Mua
1
0.83498
0.83569
Lợi nhuận
45.41 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194471555
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2023 13:06:59
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.83498
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
52.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2023 15:20:11
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83569
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
45.41 USD
01.12.2023 11:31:57
01.12.2023 13:06:59
Bán
1
0.8357
0.83497
Lợi nhuận
46.97 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194464498
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2023 11:31:57
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.8357
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
53.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2023 13:06:59
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83497
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
46.97 USD
01.12.2023 05:54:29
01.12.2023 11:31:56
Mua
1
0.83488
0.83573
Lợi nhuận
55.87 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194448139
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2023 05:54:29
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.83488
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
62.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2023 11:31:56
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83573
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
55.87 USD
01.12.2023 02:46:09
01.12.2023 05:54:25
Bán
1
0.83566
0.83486
Lợi nhuận
52.05 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194443638
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2023 02:46:09
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.83566
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
59.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2023 05:54:25
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83486
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
52.05 USD
30.11.2023 23:31:41
01.12.2023 02:46:08
Mua
1
0.83487
0.83566
Lợi nhuận
51.33 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194436504
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2023 23:31:41
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.83487
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
58.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2023 02:46:08
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83566
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
51.33 USD
30.11.2023 17:31:39
30.11.2023 23:31:33
Bán
1
0.83568
0.83487
Lợi nhuận
52.72 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194416272
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2023 17:31:39
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.83568
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
59.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.11.2023 23:31:33
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83487
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
52.72 USD
30.11.2023 16:36:56
30.11.2023 17:31:40
Mua
1
0.83475
0.83566
Lợi nhuận
60.10 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194407049
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2023 16:36:56
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.83475
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
67.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.11.2023 17:31:40
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83566
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
60.10 USD
29.11.2023 03:08:58
30.11.2023 16:36:55
Bán
1
0.83964
0.83473
Lợi nhuận
353.92 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194272936
Ngày và giờ mở cửa
29.11.2023 03:08:58
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.83964
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
360.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.11.2023 16:36:55
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83473
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
353.92 USD
28.11.2023 16:00:29
30.11.2023 16:36:54
Bán
1
0.82994
0.83473
Lợi nhuận
-359.10 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194221706
Ngày và giờ mở cửa
28.11.2023 16:00:29
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.82994
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-352.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.11.2023 16:36:54
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83473
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
-359.10 USD
29.11.2023 15:12:20
30.11.2023 13:09:41
Bán
1.5
0.89977
0.89808
Lợi nhuận
175.74 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#194312039
Ngày và giờ mở cửa
29.11.2023 15:12:20
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.89977
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
186.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.11.2023 13:09:41
Khối lượng giao dịch
1.5
Thoát
0.89808
Phí hoa hồng
-10.50 USD
Lợi nhuận
175.74 USD
29.11.2023 13:49:08
29.11.2023 15:12:21
Mua
1.5
0.89814
0.89976
Lợi nhuận
168.47 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#194306323
Ngày và giờ mở cửa
29.11.2023 13:49:08
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.89814
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
178.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.11.2023 15:12:21
Khối lượng giao dịch
1.5
Thoát
0.89976
Phí hoa hồng
-10.50 USD
Lợi nhuận
168.47 USD
28.11.2023 15:51:45
29.11.2023 13:49:04
Bán
1.5
0.89981
0.89809
Lợi nhuận
179.56 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#194219985
Ngày và giờ mở cửa
28.11.2023 15:51:45
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.89981
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
190.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.11.2023 13:49:04
Khối lượng giao dịch
1.5
Thoát
0.89809
Phí hoa hồng
-10.50 USD
Lợi nhuận
179.56 USD
28.11.2023 09:17:12
28.11.2023 16:00:27
Mua
1
0.82913
0.82994
Lợi nhuận
52.60 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194184902
Ngày và giờ mở cửa
28.11.2023 09:17:12
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.82913
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
59.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.11.2023 16:00:27
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.82994
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
52.60 USD
28.11.2023 10:17:26
28.11.2023 15:51:46
Mua
1.5
0.89808
0.89981
Lợi nhuận
180.33 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#194190516
Ngày và giờ mở cửa
28.11.2023 10:17:26
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.89808
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
190.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.11.2023 15:51:46
Khối lượng giao dịch
1.5
Thoát
0.89981
Phí hoa hồng
-10.50 USD
Lợi nhuận
180.33 USD
27.11.2023 10:42:03
28.11.2023 10:17:25
Bán
1.5
0.89979
0.89808
Lợi nhuận
178.15 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#194111409
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2023 10:42:03
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.89979
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
188.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.11.2023 10:17:25
Khối lượng giao dịch
1.5
Thoát
0.89808
Phí hoa hồng
-10.50 USD
Lợi nhuận
178.15 USD
27.11.2023 10:25:28
28.11.2023 09:17:12
Bán
1
0.82989
0.82906
Lợi nhuận
54.02 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194110256
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2023 10:25:28
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.82989
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
61.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.11.2023 09:17:12
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.82906
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
54.02 USD
22.11.2023 17:00:19
27.11.2023 10:42:02
Mua
1.5
0.89814
0.89979
Lợi nhuận
171.00 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#193936137
Ngày và giờ mở cửa
22.11.2023 17:00:19
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.89814
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
181.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2023 10:42:02
Khối lượng giao dịch
1.5
Thoát
0.89979
Phí hoa hồng
-10.50 USD
Lợi nhuận
171.00 USD
27.11.2023 04:20:21
27.11.2023 10:25:27
Mua
1
0.82908
0.82989
Lợi nhuận
52.42 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194094035
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2023 04:20:21
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.82908
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
59.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2023 10:25:27
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.82989
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
52.42 USD
27.11.2023 03:29:01
27.11.2023 04:20:20
Bán
1
0.82984
0.82907
Lợi nhuận
49.42 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194091299
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2023 03:29:01
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.82984
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
56.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2023 04:20:20
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.82907
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
49.42 USD
27.11.2023 01:00:46
27.11.2023 03:29:00
Mua
1
0.82921
0.82984
Lợi nhuận
39.24 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194085960
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2023 01:00:46
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.82921
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
46.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2023 03:29:00
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.82984
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
39.24 USD
24.11.2023 23:45:52
27.11.2023 01:00:02
Bán
1
0.8298
0.82966
Lợi nhuận
3.26 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194078506
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2023 23:45:52
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.8298
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2023 01:00:02
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.82966
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
3.26 USD
24.11.2023 20:50:08
24.11.2023 23:45:44
Mua
1
0.83003
0.82979
Lợi nhuận
-24.60 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194077083
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2023 20:50:08
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.83003
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-17.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.11.2023 23:45:44
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.82979
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
-24.60 USD
24.11.2023 20:49:57
24.11.2023 20:50:08
Bán
1
0.82996
0.83003
Lợi nhuận
-12.14 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194077008
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2023 20:49:57
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.82996
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.11.2023 20:50:08
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83003
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
-12.14 USD
24.11.2023 15:27:06
24.11.2023 20:49:56
Mua
1
0.82952
0.82998
Lợi nhuận
26.72 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194051282
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2023 15:27:06
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.82952
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
33.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.11.2023 20:49:56
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.82998
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
26.72 USD
24.11.2023 13:19:57
24.11.2023 15:27:06
Bán
1
0.83024
0.82952
Lợi nhuận
45.63 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194043035
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2023 13:19:57
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.83024
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
52.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.11.2023 15:27:06
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.82952
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
45.63 USD
21.11.2023 17:54:42
24.11.2023 13:19:56
Mua
1
0.82949
0.83027
Lợi nhuận
49.98 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#193865420
Ngày và giờ mở cửa
21.11.2023 17:54:42
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.82949
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
56.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.11.2023 13:19:56
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83027
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
49.98 USD
22.11.2023 13:53:34
22.11.2023 17:00:18
Bán
1.5
0.89979
0.89809
Lợi nhuận
174.96 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#193916144
Ngày và giờ mở cửa
22.11.2023 13:53:34
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.89979
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
185.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.11.2023 17:00:18
Khối lượng giao dịch
1.5
Thoát
0.89809
Phí hoa hồng
-10.50 USD
Lợi nhuận
174.96 USD
21.11.2023 17:56:19
22.11.2023 13:53:33
Mua
1.5
0.89816
0.89979
Lợi nhuận
167.84 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#193865613
Ngày và giờ mở cửa
21.11.2023 17:56:19
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.89816
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
178.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.11.2023 13:53:33
Khối lượng giao dịch
1.5
Thoát
0.89979
Phí hoa hồng
-10.50 USD
Lợi nhuận
167.84 USD
20.11.2023 10:04:28
21.11.2023 17:56:21
Bán
1.5
0.89863
0.89818
Lợi nhuận
38.81 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#193748336
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2023 10:04:28
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.89863
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
49.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.11.2023 17:56:21
Khối lượng giao dịch
1.5
Thoát
0.89818
Phí hoa hồng
-10.50 USD
Lợi nhuận
38.81 USD
20.11.2023 01:10:14
21.11.2023 17:56:21
Bán
1.5
0.89408
0.89819
Lợi nhuận
-460.81 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#193729538
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2023 01:10:14
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.89408
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-450.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.11.2023 17:56:21
Khối lượng giao dịch
1.5
Thoát
0.89819
Phí hoa hồng
-10.50 USD
Lợi nhuận
-460.81 USD
14.11.2023 15:31:13
21.11.2023 17:56:20
Bán
1.5
0.88518
0.89817
Lợi nhuận
-1 433.75 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#193468859
Ngày và giờ mở cửa
14.11.2023 15:31:13
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.88518
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1 423.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.11.2023 17:56:20
Khối lượng giao dịch
1.5
Thoát
0.89817
Phí hoa hồng
-10.50 USD
Lợi nhuận
-1 433.75 USD
21.11.2023 05:21:59
21.11.2023 17:56:18
Bán
1.5
0.90216
0.89816
Lợi nhuận
427.75 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#193811130
Ngày và giờ mở cửa
21.11.2023 05:21:59
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.90216
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
438.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.11.2023 17:56:18
Khối lượng giao dịch
1.5
Thoát
0.89816
Phí hoa hồng
-10.50 USD
Lợi nhuận
427.75 USD
20.11.2023 21:56:25
21.11.2023 17:56:17
Bán
1.5
0.90044
0.89816
Lợi nhuận
239.30 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#193801753
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2023 21:56:25
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.90044
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
249.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.11.2023 17:56:17
Khối lượng giao dịch
1.5
Thoát
0.89816
Phí hoa hồng
-10.50 USD
Lợi nhuận
239.30 USD
21.11.2023 10:32:45
21.11.2023 17:56:17
Bán
2.5
0.90312
0.89813
Lợi nhuận
893.71 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#193825391
Ngày và giờ mở cửa
21.11.2023 10:32:45
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.90312
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
911.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.11.2023 17:56:17
Khối lượng giao dịch
2.5
Thoát
0.89813
Phí hoa hồng
-17.50 USD
Lợi nhuận
893.71 USD
20.11.2023 04:25:25
21.11.2023 17:54:39
Bán
1
0.82488
0.82951
Lợi nhuận
-345.31 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#193734401
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2023 04:25:25
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.82488
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-338.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.11.2023 17:54:39
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.82951
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
-345.31 USD
21.11.2023 10:30:25
21.11.2023 17:54:38
Bán
1
0.83486
0.8295
Lợi nhuận
384.65 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#193824977
Ngày và giờ mở cửa
21.11.2023 10:30:25
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.83486
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
391.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.11.2023 17:54:38
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.8295
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
384.65 USD
16.11.2023 17:51:13
20.11.2023 04:25:14
Mua
1
0.82416
0.82488
Lợi nhuận
45.52 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#193644536
Ngày và giờ mở cửa
16.11.2023 17:51:13
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.82416
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
52.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.11.2023 04:25:14
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.82488
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
45.52 USD
16.11.2023 16:58:36
16.11.2023 17:51:12
Bán
1
0.82484
0.82415
Lợi nhuận
43.20 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#193637477
Ngày và giờ mở cửa
16.11.2023 16:58:36
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.82484
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
50.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.11.2023 17:51:12
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.82415
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
43.20 USD
16.11.2023 02:16:16
16.11.2023 16:58:35
Mua
1
0.82411
0.82484
Lợi nhuận
46.13 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#193587412
Ngày và giờ mở cửa
16.11.2023 02:16:16
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.82411
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
53.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.11.2023 16:58:35
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.82484
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
46.13 USD
16.11.2023 01:59:04
16.11.2023 02:16:15
Bán
1
0.82484
0.82407
Lợi nhuận
49.28 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#193586971
Ngày và giờ mở cửa
16.11.2023 01:59:04
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.82484
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
56.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.11.2023 02:16:15
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.82407
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
49.28 USD
15.11.2023 15:39:08
16.11.2023 01:59:03
Mua
1
0.82419
0.82484
Lợi nhuận
40.50 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#193553992
Ngày và giờ mở cửa
15.11.2023 15:39:08
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.82419
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
47.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.11.2023 01:59:03
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.82484
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
40.50 USD
15.11.2023 04:52:25
15.11.2023 15:39:10
Bán
1
0.82395
0.82411
Lợi nhuận
-18.69 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#193517482
Ngày và giờ mở cửa
15.11.2023 04:52:25
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.82395
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-11.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.11.2023 15:39:10
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.82411
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
-18.69 USD
14.11.2023 15:30:59
15.11.2023 15:39:09
Bán
1
0.8148
0.82419
Lợi nhuận
-693.27 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#193468562
Ngày và giờ mở cửa
14.11.2023 15:30:59
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.8148
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-686.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.11.2023 15:39:09
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.82419
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
-693.27 USD
15.11.2023 09:39:01
15.11.2023 15:39:07
Bán
1
0.82566
0.82415
Lợi nhuận
103.36 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#193526863
Ngày và giờ mở cửa
15.11.2023 09:39:01
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.82566
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
110.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.11.2023 15:39:07
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.82415
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
103.36 USD
15.11.2023 08:22:05
15.11.2023 15:39:07
Bán
1
0.82483
0.82415
Lợi nhuận
42.70 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#193522020
Ngày và giờ mở cửa
15.11.2023 08:22:05
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.82483
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
49.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.11.2023 15:39:07
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.82415
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
42.70 USD
15.11.2023 11:32:11
15.11.2023 15:39:06
Bán
1
0.82735
0.82415
Lợi nhuận
226.88 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#193534946
Ngày và giờ mở cửa
15.11.2023 11:32:11
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.82735
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
233.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.11.2023 15:39:06
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.82415
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
226.88 USD
15.11.2023 10:35:45
15.11.2023 15:39:05
Bán
1
0.82645
0.82415
Lợi nhuận
161.10 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#193531119
Ngày và giờ mở cửa
15.11.2023 10:35:45
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.82645
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
168.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.11.2023 15:39:05
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.82415
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
161.10 USD